Zadzwoń
+48 570 782 409

doradztwo

wsparcie

szkolenia

 

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność ogłosić, iż dnia 01.11.2019 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Dobra zmiana!” nr RPWM.11.01.02-28-0040/19 realizowanym przez Smart Business Ewa Ślaga w partnerstwie z CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 28.02.2021 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 osób (34 Kobiet i 26 Mężczyzn) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie MOF Olsztyna tj. gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz miasta Olsztyn, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, spośród których minimum 12 osób (7 Kobiet i 5 Mężczyzn) to osoby z niepełnosprawnościami.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych;
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne;
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe oraz innowacyjny jobscouting;
 • czteromiesięczne staże;

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • stypendium szkoleniowe (6,89 zł/ każdą godzinę szkolenia)
 • stypendium stażowe (4 m-c x 1033,70 zł)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UZYSKAMY:

 • 40% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • 20% Uczestników Projektu podejmie zatrudnienie (w tym na własny rachunek)
 • 20 % Uczestników Projektu rozpocznie poszukiwanie pracy,
 • 34 % osób niepełnosprawnych uzyska efektywność społeczną,
 • 12 % osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie,
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym min. 34 % Uczestników Projektu uzyska efektywność społeczną oraz min. 25 % Uczestników Projektu uzyska efektywność zatrudnieniową.

Wartość projektu:

1 035 441,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

880 125, 10 zł

W razie pytań prosimy o kontakt:
nr tel.: 570782409
mail: contact@smart-b.eu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!